Couponvoorwaarden

In aanvulling op onze Algemene Voorwaarden zijn deze couponvoorwaarden van toepassing op het gebruik van coupons die u worden aangeboden door Brixters B.V. ("Legpuzzels.nl"). Door gebruik te maken van deze coupons stemt u in met de toepasselijkheid van de geldende voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op coupons (zowel elektronische coupons als gedrukte coupons) die worden aangeboden door Legpuzzels.nl ("Coupons"). Onder coupons vallen ook kortingsbonnen, kortingscodes, cadeaubonnen en couponcodes)

2. Iedere Coupon is voorzien van een couponcode. Dit kan een nummercode zijn of tekstcode. Om een Coupon te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten in het "winkelwagen" te plaatsen. Voordat u gaat afrekenen dient u uw couponcode in te voeren in uw winkelwagen onder het kopje "kortingcodes".

3. Voor elektronische Coupons met een couponcode die bestaat uit een nummer geldt in veel gevallen dat deze couponcode is gekoppeld aan een e-mailadres. Het e-mailadres waarnaar de betreffende Coupon is verstuurd, dient te worden gebruikt bij het inwisselen van deze Coupons. De Coupon kan niet op of via een ander e-mailadres worden ingewisseld.

4. De aard, duur en vervaldatum van een aanbieding en overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u in de uiting waarin de couponcode is opgenomen. Iedere Coupon is gedurende een bepaalde periode geldig, na de vervaldatum kan de Coupon niet meer worden gebruikt.

5. Coupons uitgegeven door Legpuzzels.nl zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen bij Legpuzzels.nl (http://www.legpuzzels.nl).

6. Coupons kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

7. Tenzij anders staat vermeld, geldt voor iedere Coupon dat deze per persoon en per e-mailadres slechts eenmaal kan worden gebruikt.

8. Indien een Coupon gebruikt wordt voor producten waarvan de prijs onder de couponwaarde ligt, vervalt de couponwaarde die onbenut blijft. Deze wordt dus niet opnieuw uitgegeven.

9. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

10. Coupons zijn niet inwisselbaar voor geld. U kunt met een Coupon geen korting krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende couponactie geldt en die nader zijn omschreven in de uitingen waarin de couponcode is opgenomen.

11. (Elektronische) Coupons worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails.

12. Het is niet toegestaan Coupons te wijzigen of te vervalsen of de werking daarvan te ondermijnen met inbegrip van hacking, verspreiding van virussen, spamming of deze door te sturen (forwarden).

13. Het is niet toegestaan Coupons op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

14. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Coupons wordt ontzegd.

15. Legpuzzels.nl staat niet in voor de werking van Coupons en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade door het gebruik dan wel niet kunnen gebruiken van Coupons.

16. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Legpuzzels.nl. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade aan personen of zaken.

17. U kunt per bestelling 20 cadeaubonnen of een combinatie van maximaal 1 coupon en 19 cadeaubonnen inleveren.

18. Hebt u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Coupons of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice.

Het inwisselen van uw coupon is heel eenvoudig

  1. De voorwaarden en mogelijkheden van gebruik verschillen per coupon. Lees daarom ook de e-mail waarin de couponcode vermeld staat zorgvuldig door.
  2. Leg een artikel in uw winkelwagen. Indien u meerdere artikelen wil bestellen, klikt u op "Ga verder met winkelen"
  3. Als u alle artikelen in uw winkelwagen heeft voert u uw couponcode in onder "kortingcodes" en klikt u op "Kortingsbon gebruiken".